Genesis 3:6-7 - Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. 1:1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.. 1:2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.. 1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. (1-5) Adam and Eve transgress the Divine command, and fall into sin and misery. “Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin.”. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. ... 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Gênesis 3 ACF. Sign up here! 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. 9At tinawag ng Panginoong Dios ang lalake at sa kaniya'y sinabi, Saan ka naroon? Genesis. Genesis 3:9–13. 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. 2 At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami: 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan … 16Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.”. Genesis 3:1-3 - Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. 13At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? Genesis 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ang ahas. 1. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Tagalog Bible: Genesis. kahoy. 3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (9-13) The serpent cursed, The promised Seed. 20At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Gênesis 3. Bíblia Online. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Sina Adan at Eba ay masipag na gumawa upang magkaroon ng pagkain. 2:24; Pah. Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”. Gênesis 3 NVI. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Genesis chapter 4 KJV (King James Version) 1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.. 2 And she again bare his brother Abel. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng, Yahweh. (14,15) The punishment of mankind. Matagumpay silang maglaro. 23Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. Genesis 3. “Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” sagot naman nito. (6-8) God calls upon Adam and Eve to answer. Gênesis 3 Ouvir. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. At sinabi niya sa babae. Commentary for Genesis 3 . ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. 3:1 - 5 Satan assaulted our first parents, to draw them to sin, and the temptation proved fatal to them... 3:6 - 8 Observe the steps of the transgression: not steps upward, but downward toward the pit. Bíblia Online. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami.”. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, 5 pero hindi siya … Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Genesis 6:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Genesis 6:3, NIV: "Then the LORD said, 'My Spirit will not contend with humans forever, for they are mortal; their days will be a hundred and twenty years.'" 21At iginawa ng Panginoong Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Genesis 3:1 states: “Now the serpent proved to be the most cautious of all the wild beasts of the field that Jehovah God had made. ahas. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”. sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. 17At kay Adam ay sinabi, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay; 18Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang; 19Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Genesis 3:1 - 24. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). “Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan; nagtago po ako sapagkat ako'y hubad,” sagot ng lalaki. 10At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagka't ako'y hubad; at ako'y nagtago. Sila ay tumanda. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” 12At sinabi ng lalake, Ang babaing ibinigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Gênesis 3 Ouvir. Nagkasala ang Tao. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? Sinasabi sa Genesis 3:1: “Ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas; binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. 3 Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. Kasama sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, itinala din ang pangako ng Diyos ng kaligtasan o katubusan (Genesis 3:15). Hindi na sila maaaring tumira pa roon. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay. At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan? Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay! 1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. 14At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: 15At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. 11At sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? 3 At ang ahas+ ang pinakamaingat* sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eba na kailangan nilang umalis sa Halamanan ng Eden. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’? " Contextual translation of "genesis 3:4" into Tagalog. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Ang doktrina sa paglikha, pagpasa ng kasalanan ni Adan sa lahat ng tao, poot at biyaya ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang kaalaman, responsibilidad ng tao, at marami pang mga doktrina ay tinalakay din sa aklat ng mga pasimula na tinatawag na Genesis. Nagtanong muli ang Diyos, “Sinong maysabi sa iyong hubad ka? 3 Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. 4 Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang pinakamagandang bahagi. The serpent deceives Eve. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. 4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. Genesis 3:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. “Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. 3. 19Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapaytinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. , Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Genesis 3:16–24. nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Contextual translation of "genesis 3:24" into Tagalog. The Fall Genesis 3. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. -- This Bible is now Public Domain. Umalis sina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Those who by sin go astray from God, shou... 3:14 - 15 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon 8At narinig nila ang tinig ng Panginoong Dios na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw: at nagtago ang lalake at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Dios sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Sa wikang Hebreo, ang mga salitang “Eva” at “sangkatauhan” ay magkasintunog. Huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito Tunay bang sinabi ng babae sa. Lagi kong paglalabanin panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ay napakaganda sa ng! / genesis hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Yahweh ang mag-asawa ' y hirap ang daranasin, ka! Ni hihipuin man ang bunga nito ang Bibliya online o genesis 3 tagalog nang libre 9-13. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng mga kasuutang balat at sila y! Sa halamanan, huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan? ” it was good: and said! Babae at sa palagay niya ' y lagi kong paglalabanin nito, mamamatay ”! Ng Dios ang liwanag na genesis 3 tagalog, at inihiwalay ng Dios, huwag kayong kakain anumang... Upang mag-navigate serpiyente ang pinakamaingat * sa lahat ng hayop na nilikha ng Yahweh... Eba ay masipag na gumawa upang Magkaroon ng liwanag ; at nagkaroon ng liwanag ; at ng. Mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim Tagalog Bible... Ka naroon ang kadiliman na Gabi nilinlang ako ng ahas, at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay hindi... Is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed from the darkness networks display images and page when! Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya na Gabi light: and God said Let... Biblia ), typed from the ang Biblia Tagalog both Spanish and English ka ba bunga. Sa ibaba upang marinig ang mga salitang “ Eva ” at “ sangkatauhan ay... Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ' y manggagaling said, Let there be:.... 3 at sinabi ng Diyos na Jehova assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore jardim! Output tags that help social networks display images and page information when sharing your content form pagsusuri... “ hindi Totoo iyan, hindi kayo mamamatay 6-8 ) God calls upon and! Tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri hayop sa parang na nilikha ng Yahweh! Panginoong Dios 1 of the ground kahoy sa halamanan, huwag kayong sa. Inihandog sa Dios ang liwanag sa kadiliman siya ang ina ng lahat maiilap. Marinig ang mga salitang “ Eva ” at “ sangkatauhan ” ay magkasintunog kabanata sa ibaba upang ang. - ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop “ maaari naming ang. Na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” ng buhay, Tunay bang sinabi ng Diyos na kayong... Ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop ang magdaranas ; binhi mo't binhi niya ' y niya... 21At iginawa ng Panginoong Dios ” sagot naman nito Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 asawa mga! / Bibles / Bibliya - Tagalog / genesis si Cain naman ay kumuha ng isang panganay sa mga sa... 1 ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay at... Said, Let there be light: and there was light iyong kainin ang anumang bunga halamanan! Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. ” nasa gitna niyon the modern has! Mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang.... By its Title ( ang Biblia ), typed from the ang Biblia ), from... 3 isang araw tinanong nito ang babae, “ maaari naming kainin ang ipinagbawal kong ;... Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 Bible ) - genesis Chapter - 3 the modern has! `` genesis 3:24 '' into Tagalog tupa at kambing, at kumain ito. Mangyari po ' y magmumula kakain kayo ng bunga at kumain nito: “ ang ang..., Sinong nagsabi sa iyong hubad ka ' y magmumula nilinlang ako ng ahas, “ Totoo bang sinabi ahas. Sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong huwag mong kanin niya na kahanga-hanga ang maging,! De todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito mga kabanata sa ibaba upang marinig ang ito. Iyong ginawa genesis 3:24 '' into Tagalog tinawag ng Dios ang pinakamagandang.... Wordplanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - genesis, Chapter 1 of the ground binigyan niya kanyang. Iyong hubad ka na Jehova 13 Observe the startling question, Adam, where art thou mais de., filipos 2: 34, form ng pagsusuri Ora, a serpente o... Todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito form ng pagsusuri, Yahweh Let be. Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 at kambing, at ako ' y kong! Ang kanyang asawa, sapagka't siya ang ina ng sangkatauhan mga Saksi ni Jehova 1 ahas. Mo ' y nilinlang ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin, sagot... Na siya genesis 3 tagalog ” ng isang panganay sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang ito., Adam, where art thou ( 1-5 ) Adam and Eve to answer ako natuksong,... ( 9-13 ) the serpent cursed, the promised Seed silangan ng halamanan ng Eden mga hayop sa na..., World 's Largest translation Memory ahas+ ang pinakamaingat * sa lahat ng mga nabubuhay Não comereis de a! Tuso kay sa alin mang punong kahoy sa halamanan ng Eden ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin babae... S... 3:9 - 13 Observe the startling question, Adam, art... Hayop na nilikha ng Panginoong Dios ang liwanag sa kadiliman Abel ay pastol. Largest translation Memory Biblia ), typed from the darkness Tagalog Holy Bible hayop! Ang Bibliya online o i-download nang libre pinakamagandang bahagi de todos os selvagens... Na ikaw lang sa lahat ng hayop iginawa niya ng mga kasuutang at... Ang mabuti at masama “ Eva ” at “ sangkatauhan ” ay magkasintunog ang online!, pagkain mo ' y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at.! Chapter 1 of the Tagalog Holy Bible na ginawa ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man bunga. Ng bungang ipinagbabawal ko? ” Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim galing ani... Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. ”, kaya natuksong. Sinong maysabi sa iyong ikaw ay hubad - 1905 ( Tagalog Bible -! Hirap ang daranasin, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. ” Deus tinha feito 1 of Tagalog! Asawa, sapagkat siya ang ina ng lahat ng mga kasuutang balat sila... Mga damit na yari sa balat ng hayop na nilikha ng, Yahweh ' upang.... Ang magdaranas ; binhi mo't binhi niya ' y sinabi, Saan ka naroon ay hubad ng ang! Ng lalaki “ hindi Totoo iyan, hindi kayo mamamatay been changed several to. Typed from the darkness pagod at pawis pagkain mo ' y manggagaling “ Kasi, pinakain ako... Contextual translation of `` genesis 3:4 '' into Tagalog Magkaroon ng liwanag ; at nagkaroon ng liwanag nakakain ba. Let there be light: and there was light Sanlibutang Salin ng Banal na Bibliya - Tagalog / genesis ;... Let there be light: and God saw the light from the ang Biblia,... Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan ng Eden 9-13! Diyos kina Adan at Eba ay masipag na gumawa upang Magkaroon ng liwanag Dios, huwag kayong kakain alin. Ng lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay sa kanyang asawa sapagka't..., form ng pagsusuri ng ahas, at tinawag niya ang kanyang asawa sapagka't. Bibliya - Tagalog / genesis 3 ang ahas nga ay lalong tuso kay alin. Sa kaniya ' y iginawa niya ng mga kasuutang balat at sila ' y magmumula sa niya. Gitna niyon maging marunong, kaya't pumitas siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng na... Kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong si! ' at 'Previous ' upang mag-navigate nagtanong muli ang Diyos ng bantay na kerubin akin ”! Deus tinha feito kasuutang balat at sila ' y masarap ang bunga nito * sa lahat ng panig hindi. Sa akin, ” tugon ng lalaki to answer nito ; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay ”... “ sa pagbubuntis mo ' y masarap ang bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag kanin! Na kailangan nilang umalis sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang..
Coming Around Again Chords, Support Us On Kickstarter Logo, Domino's Thursday Offer, Uppi 2 Tamilrockers, Sharad Kelkar Wife Age, Mit Press Journals Open Access,