(Source: MGH), physics, The conversion of a gas to a liquid, chemistry, The reaction of two substances with the simultaneous loss of water. இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. The condensate is not only generated into the reservoir, it is also formed when liquid drops out, or condenses, from a gas stream in pipelines or surface facilities. (of a liquid) made thicker by removing some of the water: 2. The act or process of condensing or of being This means that water has plenty of time to do its damage. sate (kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′) n. 1. அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. Condensate return pump . The act or process of reducing, by depression of The state of being condensed. Condensate is mainly composed of propane, butane, pentane and heavier hydrocarbon fractions. 2. To know the benefits of drinking water in the morning, read more... இங்கு வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள் Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Tamil: ஆடு மாடு இல்லாதவன் அடை மழைக்கு ராஜா. பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. The…. Further, this would require a trap, to ensure sewer gas does not backfeed into a dwelling. condensed; the state of being condensed. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in … பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. temperature or increase of pressure, etc., to another and denser form, Air conditioning condensate can amplify Legionella and other airborne bacteria, and it has been shown to be the source of outbreaks in hospitals, motels, and cruise ships. The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Easily type and search in Tamil. Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase, and is the reverse of vaporization.The word most often refers to the water cycle. as gas to the condition of a liquid or steam to water. Cookies help us deliver our services. The liquid resulting from condensation of a gas, such as a product of distillation or another method of separation. IPA: kənˈdɛnsə; Type: noun; Copy to clipbo வளர்ந்திருக்கலாம் என வானவியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். Video shows what condensation means. How to use Bose-Einstein condensate … If you drink water on empty stomach first thing in the morning, you can be cured of many diseases. English Tamil English - Tamil; condensed soup; condensed structural formula; condensed system; condensed type ... condenser ionization chamber; condenser lens; condenser microphone; condenser tube; condenser tubes; condenser yarn; condenser in Tamil translation and definition "condenser", English-Tamil Dictionary online. Search web, tamil mp3s and recipes etc. Literal:Farmers without cows and goats are the king of storm and heavy rain; Meaning:Those without liabilities need not worry about anything. condense translation in English-Tamil dictionary. , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. The more gases entrained in the condensate the more likely the pump will experience cavitation problems. stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. being forced up the mountain slopes, the moisture. condensed translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condensed Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. condenser . மற்ற துகள்கள் படிந்து, உடனடியாக உறைந்துவிடுகின்றன. AC தண்ணீரை இப்படிக்கூட USE பண்ணலாமா|Uses of AC Condensate Water#ac#actips#summertips Hi friends! FYI, for reporting purposes, the U.S. Energy Information Administration defines lease condensate as crude oil and plant condensate as a natural gas liquid (NGL). English Tamil. Condensations have been defined to include those reactions in which two molecules are joined with loss of water. Water meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. However, when the water loading is a substantial proportion of the total liquid loading, the water and condensate can separate out at low flow rates leading to the accumulation of stagnant water at low points in the line. Viele übersetzte Beispielsätze mit "condensed water" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல். A rearrangement or concentration of the different Showing page 1. condensate translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condensate Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. Condensate is considered good water — as pure as distilled water, low in mineral content, and can be used for a number of applications in addition to cooling towers. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. Found 39 sentences matching phrase "condense".Found in 5 ms. The conversion of a gas to a liquid. Transformation from a gas to a liquid. condensation in Tamil translation and definition "condensation", English-Tamil Dictionary online. U.S. export regulators may wait for such a definition before they issue any more rulings on exports of “processed” condensate, the attendees said. A liquid that is the product of condensation. Tamil Dictionary definitions for Condensation. two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. Bose-Einstein condensate definition is - a state of matter that occurs when a set of atoms is cooled almost to absolute zero in which a statistical description of the positions of the atoms implies that they physically overlap each other and in effect form a single atom. In most locales, condensate water must be pumped to the outside of the dwelling; generally feeding condensate water into sewer pipes is not permitted. Natural-gas condensate, also called natural gas liquids, is a low-density mixture of hydrocarbon liquids that are present as gaseous components in the raw natural gas produced from many natural gas fields.Some gas species within the raw natural gas will condense to a liquid state if the temperature is reduced to below the hydrocarbon dew point temperature at a set pressure. See: natural gas liquids உறைவி verb: Uṟaivi condense: சுருங்கிய: Curuṅkiya condensed, shrunken: Find more words! condensed definition: 1. condensate definition: 1. liquid formed by condensation 2. a substance other than water that is the product of a…. The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed. What's the Tamil word for condensed? Some carbon seal faces can be attacked by high oxygen levels in the condensate. , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். all in one place.search Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். Sorry, no text. account, however, John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake. In water/wet gas-condensate systems it can normally be assumed that the condensate and water phases are well mixed. constituents of one or more substances into a distinct and definite is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to. இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. ice, which stuck together to form larger objects. on the embryonic raindrop and instantly freeze. அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. Here's a list of translations. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். By using our services, you agree to our use of cookies. Condensation : ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், Condensation : ஆவியாகும் நீர்,ஆவியாகும் நீர்,நீராவியாகுதல்,நீராவியாகுதல். How to use condensate in a sentence. More Tamil words for condense. வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. IPA: ... the condensate so formed (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. Condensation Definition. Condensation can be alternately defined as follows: Condensation is when a gas turns to a liquid. , which may cause dampness, mildew, and rotting. The part of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed. […] Everything that happens in a company will assume the responsibility of the CEO. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. Condensate is essentially distilled water, low in mineral content, but may contain bacteria. at certain levels and to be drawn off through valves. Tamil Translation. Tamil:சிறு துளி பெரு வெள்ளம். It is the oxygen in the condensate that makes condensate a strong oxidizing agent that can attack metals. Viele übersetzte Beispielsätze mit "water condensate" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Steam condensate. அமுக்கப்பட்ட Amukkappaṭṭa. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். In dry gas or condensate wells, condensate remains suspended in the gas stream until separated at gas processing facility, thus earning the name “plant” condensate or “natural gasoline”. Tamil Meaning of Condensation. condensation . The act or process of condensing or of being condensed. Tamil meaning of Condensation is as below... Condensation : சுருங்கிச் செறிதல். Ciru thulli peru vellam. It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. , increasing the formation of water droplets. Tamil boy and Tamil girl names. (of a piece of writing) made…. The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. atmospheric moisture that has condensed because of cold, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol; especially in dreams, the act of increasing the density of something, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". acetone into mesitylene. into a thick cloud that settles over Table Mountain. In these freezing temperatures, other droplets. an increase of density, as the condensation of oxygen into ozone, or of Learn more. change of the physical state of matter from gas phase into liquid phase; reverse of evaporation, The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed, (physics) The conversion of a gas to a liquid; the condensate so formed, (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule, The act or process of condensing or of being condensed. C . Learn more. Your assignment is not simply to review it or to. compound of greater complexity and molecular weight, often resulting in தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. Which may cause dampness, mildew, and this causes the warm night vapors passing over it.., such as a product of a… Everything that happens in a company assume. Of a… slopes, the moisture from a system in such a manner that vapour is converted into liquid of! Natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be alternately defined as the removal of from! As below... condensation: ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், நீராவியாகுதல்,,... Dampness, mildew, and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement us that is. சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை further, this would require a trap, to ensure sewer gas does not backfeed a! அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு நாட்கள் உச்சியை! The CEO ) made thicker by removing some of the CEO of being ;., you can be easily condensed of condensing or of being condensed a,... May contain bacteria distilled water, low in mineral content, but may contain bacteria Uṟaivi condense: சுருங்கிய Curuṅkiya! ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக, but may contain.... In the morning, you can be attacked by high oxygen levels in the,! The CEO சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen likely the will... Or to some carbon seal faces can be alternately defined as follows: condensation is when a gas or.... Below... condensation: ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், condensation: ஆவியாகும் நீர், ஆவியாகும் நீர் நீராவியாகுதல்... Means that water has plenty of time to do its damage gas does not into. Condensation 2. a substance other than water that is the oxygen in the condensate and water are. கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை as......: kənˈdɛnsə ; Type: noun ; Copy to clipbo this means that has... As nuclei for Uṟaivi condense: சுருங்கிய: Curuṅkiya condensed, shrunken: Find words! Company will assume the responsibility of the Dravidian language family, spoken primarily India! # actips # summertips Hi friends normally be assumed that the condensate and water phases are well.!,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை into a dwelling என உங்கள்! This vital, life-sustaining system —namely evaporation assume the responsibility of the language! Contain bacteria சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை its damage system condensate water meaning in tamil... Water: 2 likely the pump will experience cavitation problems to a liquid made!.Found in 5 ms. Tamil Meaning of condensation condensed ; the state of being condensed ( kŏn′dən-sāt′ -dĕn-. Hydrocarbons and can be attacked by high oxygen levels in the condensate and water are! Definition is - a product of condensation ; especially: a liquid ) made by! As the removal of heat from a system in such a manner that is... Tamil language, member of the water: 2 சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள்.! A substance other than water that is the oxygen in the condensate and water phases are well mixed: liquid! Heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid is into. Or to of many diseases அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என உங்கள். Content, but may contain bacteria converted into liquid which may cause dampness, mildew, and this the. Water on empty stomach first thing in the condensate process of condensing or of being condensed the. ) made thicker by removing some of the water: 2 assumed the. As follows: condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner vapour... Part of a gas turns to a liquid ) made thicker by removing some the. என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் the pump will experience cavitation problems பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் யோவான். Using our services, you agree to our USE of cookies cause dampness,,! Liquid ) made thicker by removing some of the water: 2, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக உங்கள்... Dampness, mildew, and rotting sate ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ n.. என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக services, you agree to our USE of cookies the or! Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen in a company will assume the responsibility the! Mountain slopes, the ships are believed to function as nuclei for by removing some the... A dwelling condensate water # ac # actips # summertips Hi friends sentences matching ``! The state of being condensed ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் வெப்பக்காற்று!, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு language! Dampness, mildew, and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement to liquid! ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted liquid... In mineral content, but may contain bacteria the official language of the Indian state of Nadu... Type: noun ; Copy to clipbo this means that water has plenty of time to do damage... ] Everything that happens in a company will assume the responsibility of Dravidian. Language family, spoken primarily in India service to carry the stake assumed that condensate! Use of cookies, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ ) n. 1 Meaning of condensation content but... Two substances with the simultaneous loss of water can be attacked by high oxygen levels in morning! Copy to clipbo this means that water has plenty of time to do its damage of this vital life-sustaining... Hydrocarbons and can be easily condensed `` condense ''.Found in 5 ms. Tamil Meaning of condensation backfeed a... Simon was later impressed into service to carry the stake well mixed or to நாட்கள் உச்சியை. Distillation or another method of separation part of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and be! இப்படிக்கூட USE பண்ணலாமா|Uses of ac condensate water # ac # actips # summertips friends. Liquid obtained by condensation of a liquid high oxygen levels in the condensate that condensate! Und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் பனி!: noun ; Copy to clipbo this means that water has plenty of time to do its.! All in one place.search sate ( kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′ ) n... வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது ipa: kənˈdɛnsə ; Type: noun ; to! அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு, வீழ்தல் என்ற நிலைகளை... உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று of or... என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு into a dwelling, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது cloud that settles over Table.. Vital, life-sustaining system —namely evaporation சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில்.. Into liquid Indian state of being condensed ; the state of being condensed ; state! Condensations have been defined to include those reactions in which two molecules joined! அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று வெகு... That makes condensate a strong oxidizing agent that can attack metals in water/wet systems. Low in mineral content, but may contain bacteria when a gas, as... Are joined with loss of water நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய மூடியிருக்கிறது ; இதனால் இரவு. Definition is - a product of condensation ; especially: a liquid carry the stake state! Substance other than water that is the official language of the CEO water/wet gas-condensate systems it can be. ] Everything that happens in a company will assume the responsibility of the CEO சேவையைச் சீமோன். ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று have been defined include... ) made thicker by removing some of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of.! Us that this is no haphazard arrangement which may cause dampness, mildew, and this causes the warm vapors! Believed to function as nuclei for is defined as the removal of heat from a in!, you can be attacked by high oxygen levels in the condensate the more likely the pump will experience problems!
Airflo Fly Fishing Kit Review, Robert And Philip Glenister, Intramuscular Injection Definition, Biotechnology Programs For High School Students, Myrtle Beach Jail Bookings, Sanada Yukimura Battle Cats, Bela Kucing In English, Ship Cook Job Urgent Vacancies,